html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> Sosyal Hizmet Podcastı 4- Seçkin Profesor-SHUlaıyla Söyleşiler
 

Sosyal Hizmet PodcastiSosyal Hizmet Uygulamaları

Sosyal Hizmet Podcasti

Sosyal hizmet mesleği ile ilgili her şey; doğrudan uygulama (klinik ve toplum organızasyonu), araştırma, politika, eğitim ...ve bunlar arasındaki herşeyi içerir. Lisanslı Klinik Sosyal hizmet Uzmanı ve aynı zamanda Temple Üniversitesi Sosyal hizmet okulu öğretim üyesi Jonathan Singer sosyal hizmet uzmanları için vazgeçilmez konuları araştırıyor. Temelde sosyal hizmet uzmanlarını hedef almakla birlikte, buradaki bilgiler yardım ve destek profesyonelleri (psikolog, hemşire, psikiyatrist, psikolojik danışman ve eğitimciler dahil) için oldukça faydalı bilgilerdir. Genel anlamda kamu için de sosyal hizmet yaklaşımları hakkında fikir edinmesi açısından yararlı olacaktır. ABD'nin hemen her yerinden profesyonel ve büyük başarılara imza atmış sosyal hizmet uzmanları ile birebir yaptığı söyleşiler ve sosyal hizmet mesleğinin olmazsa olmazlarını sizlerle (Türkçe) paylaşmaktan mutluluk duyarız.Podcast sayfaları: 1    2   3   4   5   6   7

 


Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet:  Dr. Elaine Congress ve J.D. Fernando Chang-Muy İle Söyleşi

 

 

Bugünkü epizotta Dr. Elaine Congress ve JD Fernando Change Muy ile 2008 yılında Springer yayıncılıktan Social Work with Immigrants and Refugees: Legal Issues, Clinical Skills and Advocacy. Adlı kitapları hakkında konuştuk. Bir kitapta göçmen ve sığınmacılarla çalışmada yasal ve sosyal hizmet uzmanı perspektiflerine sahip olmanın neden önemli olduğunu düşündükleri hakkında konuştuk. Aynı zamanda legal sistem ve sosyal servisler arasında arayüzey, göçmen ve sığınmacılara yardım ederken sosyal hizmet uzmanı ve avukatların nasıl birlikte çalışabilecekleri ve politik seviyede profesyonellerin göçmen ve sığınmacıları savunabilecekleri bazı yollar hakkında konuştuk. Elaine ve Fernando konuşmamızı bugünkü podcasimizde ve kitapta tartıştığımız kavramların ABD dışındaki ülkelerde yaşayan insanlar için uygulanabileceğine dair bazı fikirlerle tamamladılar.

 

                                 dinle


 

Sosyal Değişim için Kolektif Toplum Temelli Araştırmanın Zorlukları ve Kazançları: Corey Shdaimah ve Sanford Schram ile Şöyleşi

Sosyal Hizmet Podcastinin bugünkü epizodu uygulayıcıların ve destekçilerinin kendi bölgelerinde yüz yüze oldukları sosyal sorunları tespit etme arzuları ile tutkuyla iyi araştırma yapma isteklerini nasıl dengelemek gerektiğine dairdir. Konuklarım Corey Shdaimah ve Sanford Schram’dır ve onlar 2011’de Columbia Üniversitesi  tarafından yayınlanan Change Research: A Case Study on Collaborative Methods for Social Workers and Advocates adlı eserin yazarıdırlar.

Bugünkü sosyal hizmet podcastinde, Corey ve Sandy Participatory Action Research (PAR) ve Community-Based Participatory Research (CBPR) kendi toplumlarındaki çalışmalarını arasındaki farkı tartıştılar ve aslında PAR çalışması yapmanın ne kadar zor olduğuna dair örnekler verdiler. Araştırma ve uygulama arasında köprü kurmanın gerekliliği ve bu durumun onları kitap yazmaya (Değişim Araştırması)  nasıl motive ettiği hakkında konuştular. Konuşmamız süresince Sandy ve Corey mastır ve doktora sınıflarında (aşamalarında) gerekli olan çok sayıda harika fikirler sundular

                                                 dinle


 

Sosyal Hizmet Podcastinde Sahne Arkası: Jonathan Singer ile Söyleşi

 

 Bugünkü podcastimizde sahne arkasından sosyal hizmet podcastine bakacağız. Houston üniversitesi sosyal hizmet fakültesinden Danielle Parrish  sosyal hizmet podcastinin kurucusu ve sahibi Jonathan Singer ile sosyal hizmet podcastinin nasıl başladığı, konularını ve konuklarını nasıl seçtiği, nasıl yürüttüğü, Twitter, Facebook ve Google Voice’i nasıl kullandığı ve dinleyicilerine nasıl ulaştığı hakkında söyleşecek.

Merhaba, Ben Danielle Parrish Bugünkü sosyal hizmet podcastinde Sosyal Hizmet Podcastinin kurucusu ve sahibi Jonathan Singer ile onun Sosyal Hizmet Podcasti hakkında konuşuyorum. Jonathan Teksas üniversitesi Austin’de mastırını yaptı, doktorasını Pittsburgh üniversitesinde yaptı ve şimdi Philadelphia’da Temple Üniversitesinde fakültededir. Aslında o benimle Sosyal hizmet ve araştırma topluluğu hakkında kanıta dayalı uygulama ile ilgili söyleşti ve sonra sosyal hizmet podcasti hakkında daha fazla öğrenmeyle çok ilgilendiğimden ben de onunla söyleşmek istedim.

Böylece, bugün sosyal hizmet podcastinin nasıl başladığı, onun konularını ve görüştüğü insanları nasıl seçtiği, dinleyicileri ile bağlantılarını çeşitli yollarla nasıl kurduğu hakkında birazcık konuşacağız. Yani ben ilginç buldum. Eminim siz de ilginç bulacaksınız.

                                                           dinle


 

Sosyal Hizmet Uzmanları için Prochaska ve DiClemente'nin Değişim Aşamaları Modeli

Bugünkü podcastimiz Prochaska ve DiClemente’in (1983) Değişim Aşamaları Modeli üzerinedir. Bu model insanların değişim için izledikleri beş aşamayı tanımlamaktadır: niyet öncesi (precontemplation), niyet (contemplation), hazırlık (preparation), eylem (action) ve sürdürmedir (maintenance).

Her ne kadar “Değişim aşamaları” modeli sigara bırakma çalışması olarak bilinip gelişmişse de (Prochaska & DiClemente, 1983), model aile içi şiddet, HIV müdahalesi ve çocuk istismarı gibi birçok biyo-psiko-sosyal problemlerde uygulandı ve çalışıldı (Prochaska & DiClemente, 2009). Değişim modeli “davranış değişikliğinde Transteorik modelin bir parçasıdır (Prochaska & DiClemente, 1983). “Transteorik model” olarak adlandırılıyor çünkü diğer teorilerin anahtar yapılarını bütünleştirmektedir. Trasteorik model değişim aşamalarını tanımlar, Değişim Süreci ve değişimi ölçme yöntemi. Bugünkü podcastta değişim aşamalarına odaklaşacağım. Trasterorik model sınırları hakkında öğrenmekle ilgileniyorsanız, düzinelerce kaynak online ve basılı yayın olarak mevcuttur.

Bu podcastin amacı değişimin beş aşamasını özetlemek ve her değişim aşaması için hangi müdahale yaklaşımının en uygun olduğu bilgisini sağlamaktır. Podcasti hazırlarken DiClemente & Velasquez’in, Miller ve Rollnick’in değişim aşamaları ve motivasyonel görüşme kitabının ikinci baskısı Motivational Interviewing (Miller & Rollnick, 2002); A 2002 article by Norcross and Prochaska (2002) from the Harvard Mental Health Letter called "Using the Stages of Change;" and the chapter by Prochaska and Prochaska (2009) in the second edition of the Social Workers' Desk Reference, ki yukarda söz etmiştim, dahil birtakım kaynaklar kullandım.

Bugünkü podcastimizde bir kişinin hangi aşamada olduğunu nasıl anlayacağımız ve bu aşamada olan kişi için en etkili birkaç müdahale tekliğini tespit etme hakkında konuşacağım. Müdahalenin çok detaylarına girmeyeceğim çünkü Motivasyonel Görüşme olarak adlandırılan esas tedavi yöntemi vardır ki düzinelerce müdahale tekniğine değinilmektedir. Konuşma süresince benim sunacağım örnek şeyler sosyal hizmet uzmanlarının değişimin farklı aşamalarında insanlara söyleyebileceği şeylerdir. Ben örneklerimin çoğunu bağımlılık dışındaki durumlardan seçtim.  Bunu yaptım çünkü  değişim aşamaları modeli bağımlılıktan çıkma araştırmalardan geliştirildi ve bağımlılıkla ilgili çok örnekler vardır. Değişim aşamaları davranışa uygulanabilir olduğundan beri, bu örneklerin bazılarına odaklaşmak istiyordum. Podcasti modelin değerlendirme özeti ile sonlandırdım.

   

                                 dinlePodcast sayfaları: 1    2   3   4   5   6   7