html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> Sosyal Hizmet Podcastı 2 - Seçkin Profesor-SHUlaıyla Söyleşiler
 

Sosyal Hizmet PodcastiSosyal Hizmet Uygulamaları

Sosyal Hizmet Podcasti

Sosyal hizmet mesleği ile ilgili her şey; doğrudan uygulama (klinik ve toplum organızasyonu), araştırma, politika, eğitim ...ve bunlar arasındaki herşeyi içerir. Lisanslı Klinik Sosyal hizmet Uzmanı ve aynı zamanda Temple Üniversitesi Sosyal hizmet okulu öğretim üyesi Jonathan Singer sosyal hizmet uzmanları için vazgeçilmez konuları araştırıyor. Temelde sosyal hizmet uzmanlarını hedef almakla birlikte, buradaki bilgiler yardım ve destek profesyonelleri (psikolog, hemşire, psikiyatrist, psikolojik danışman ve eğitimciler dahil) için oldukça faydalı bilgilerdir. Genel anlamda kamu için de sosyal hizmet yaklaşımları hakkında fikir edinmesi açısından yararlı olacaktır. ABD'nin hemen her yerinden profesyonel ve büyük başarılara imza atmış sosyal hizmet uzmanları ile birebir yaptığı söyleşiler ve sosyal hizmet mesleğinin olmazsa olmazlarını sizlerle (Türkçe) paylaşmaktan mutluluk duyarız.
Podcast sayfaları: 1    2   3   4   5   6   7

 


İntihar Niyeti Taşımayan Kendine Zarar Verme (NNSI) : Dr. Jennifer Muehlenkamp ile Söyleşi

 

Bugünkü sosyal hizmet podcastinin konusu intihar niyeti taşımayan kendine zarar verme davranışı, ya da (diğer adıyla) NSSI. Milletlerarası Kendine Zarar Vermeyi Çalışma Toplumuna göre NNSI sosyal olarak kabul görmeyen, intihar maksadıyla yapılmayan kasıtlı vücut dokularını tahrip etme davranışıdır. Wisconsin Üniversitesi Eau Claire’de öğretim üyesi Doçent Dr. Jennifer Muehlenkamp ile konuştum, ki o aynı zamanda NSSIda dünyanın sayılı uzmanlarından biridir. Bugün Jennifer ile NSSIın tanımı, intihar ve intihar maksadı taşımayan kendine zarar verme davranışı arasındaki kesişme ve kendine zarar veren müracaatçılarla çalışırken klinisyenlerin (uzmanların) yapmaları ve yapmamaları gereken şeyleri konuştuk. Konuşmamızı NSSIın geleceği hakkında bazı spekülasyonlar ve DSM-V’de yer alan psikiyatrik bozukluklarla sonlandırdık.

                                                                      dinle

 

 


Savunmasız ve Ezilmiş Nüfusla Psikodinamik Terapi:
Sosyal Hizmet Profesörü Joan Berzoff ile Söyleşi  Sosyal hizmet Podcastimizin bugünkü bölümünde savunmasız ve ezilmiş nüfusla çalışmada psikodinamik teoriyi değerli kılanın ne olduğu sorusunun cevabını arayacağız.

Konuğum, Simith Akademisi sosyal hizmet profesörü Joan Berzoff ile konuşmaktran heyecan duydum, çünkü o psikodinamik uygulamada bir uzmandır ve bu durumu 2012’de edit edilen kitabında (Falling Through the Cracks: Psychodynamic Practice with Vulnerable and Oppressed Populations) vurgulamaktadır. Bugünkü söyleşide Dr. Berzoff’a psikodinamik teoriyi savunmasız, risk altındaki ve ezilmiş nüfusla çalışmada faydalı ya da değerli yapan yaklaşımın ne olduğunu sordum. Müracaatçı yaşamında sembolik olan o şey için terapistler neden özenle ilgilenmelidir? Dr. Berzoff ilginin psikoterapideki önemi; içyüzünü anlamayı kullanma; okul bazlı psikodinamik uygulama programları; insanların neden temel sosyal hizmet uygulamalarını psikodinamik uygulama olarak düşünmediklerini ve temel ihtiyaçları karşılanamayan müracaatçılarla çalışırken içgörü kazandırma rolünün nasıl canlandırılacağı konuları hakkında konuştu.

                                                                       dinle

 


 

Askeri Sosyal Hizmet Uzmanlarının Eğitim ve Öğretimi:

Dr. Anthony Hassan ile Söyleşi


Bugünkü sosyal hizmet podcastimiz iki bölüm olan Askeri Sosyal Hizmet Uzmanlarının Eğitimi ve Öğretiminin birinci bölümünü oluşturmaktadır. II. Bölümde kültürel sebeplerin askeri sosyal hizmette tartışılmasını kapsamaktadır...

Bu sosyal hizmet podkastinde Anthony ile askeri sosyal hizmet tanımının zaman içinde nasıl değiştiği, eğitimcilerin ve uygulayıcıların Sosyal Hizmet Eğitim Kurulunun (CSWE) rehberini nasıl kullanabileceklerini, Güney Kaliforniya Üniversitesi Sosyal Hizmet Okulunda askeri sosyal hizmet alanında mastır ve doktora fırsatları ve Güney Kaliforniya Üniversitesi öğrencisi olmayanlar için online sertifika programları hakkında konuştuk. 

                                           dinle

 


Modern Sosyal Hizmet Uygulamasında Psikoanalitik tedavi: Prof. Dr. Carol Tosone ile Söyleşi

Bugünkü sosyal hizmet podcastimiz, modern sosyal hizmet uygulamasında psikoanalitik tedavi üzerine Prof. Dr. Carol Tosone ile söyleşimizde iki soruyu irdeliyoruz: Birincisi, Modern sosyal hizmet uygulaması bakımından psikodinamik tedavi uygun mudur? Diğer bir deyişle, müracaatçıların, ajansların ve finansal kaynakları (sağlayanların) ihtiyaçlarını karşılıyor mu? İkincisi, Klinik sosyal hizmet sosyal hizmetin tarihsel vaadi olan sosyal değişimi desteklemekten vaz mı geçti? Sanırım bu sorular üzerinde düşünmeye değer.

 

                                                          dinlePodcast sayfaları: 1    2   3   4   5   6   7