html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> Sosyal Hizmet Podcastı 1- ABD'nin Seçkin Profesor-SHUlaıyla Söyleşiler
 

Sosyal Hizmet PodcastiSosyal Hizmet Uygulamaları

Sosyal Hizmet Podcasti

Sosyal hizmet mesleği ile ilgili her şey; doğrudan uygulama (klinik ve toplum organızasyonu), araştırma, politika, eğitim ...ve bunlar arasındaki herşeyi içerir. Lisanslı Klinik Sosyal hizmet Uzmanı ve aynı zamanda Temple Üniversitesi Sosyal hizmet okulu öğretim üyesi Jonathan Singer sosyal hizmet uzmanları için vazgeçilmez konuları araştırıyor. Temelde sosyal hizmet uzmanlarını hedef almakla birlikte, buradaki bilgiler yardım ve destek profesyonelleri (psikolog, hemşire, psikiyatrist, psikolojik danışman ve eğitimciler dahil) için oldukça faydalı bilgilerdir. Genel anlamda kamu için de sosyal hizmet yaklaşımları hakkında fikir edinmesi açısından yararlı olacaktır. ABD'nin hemen her yerinden profesyonel ve büyük başarılara imza atmış sosyal hizmet uzmanları ile birebir yaptığı söyleşiler ve sosyal hizmet mesleğinin olmazsa olmazlarını sizlerle (Türkçe) paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Podcast sayfaları: 1    2   3   4   5   6   7

 


Communities that Care (Kapsamlı bir Toplumla Çalışma Projesi):

Profesör Dr. Richard F. Catalano ile Söyleşi


Bugünkü sosyal hizmet podcastimizin (konusu) çocuklar ve gençler için toplum merkezli müdahale hizmetleridir. Dr. Richard F. Catalano ile konuştum. Dr. Richard F. Catalano, J.David Hawkins ile birlikte Communities That Care programını geliştirdiler ki bu çocukların, ergenlerin pozitif davranışlarını geliştirmelerine ve madde kullanımı, suç işleme, ergen hamileliği, okuldan kaçma ve şiddete başvurma gibi problem davranışlarını önlemeye yönelik bir müdahale-planlama sistemidir. Bu cemiyetin ihtiyaçlarını tespit edip, kanıta dayalı müdahale programları ile eşleştirip ortaya çıkan sonuçları değerlendiren bir sistemdir. Bu sistem Amerika Birleşik Devletleri’nde düzinelerce cemiyette kullanıldı ve problem davranışların azalmasında ve de ergenlerin pozitif davranışlar geliştirmesinde çok etkili sonuçlar alındığını ortaya koydu.

Riko the Bartley Dobb Professor for the Study and Prevention of Violence (şiddeti çalışma ve önleme profesörü) ve Washington Üniversitesi Sosyal Hizmet Okulu’nda Sosyal Gelişim Araştırma Grubu’nun yöneticisidir. 225’in üzerinde makale ve kitap bölümleri yazdı, çalışmaları uygulamacılar, kriminolojistler ve önleme alanındaki bilim adamları (prevention scientists) tarafından onaylandı. 

Riko’ya Amerikan gençliğinin sürekli problemleri ve neden hala bu problemlerin üstesinden gelemediğimizi sordum. Kendisinin önleyici araştırmacılıkta tedavi araştırmacısı olduğu hakkında konuştu. Toplum (cemiyet) merkezli önleyici yaklaşımın avantajlarını konuştuk. Riko the Communities That Care (Bu program Amerika genelinde fakir bölgelerde mahalli bazlı bir toplumla çalışma projesidir) önleme sistemini açıkladı, ve etkili yaklaşımın ergenlerin davranış problemlerini nasıl önlediğini ve çocuklarla gençlerin olumlu gelişimine nasıl önayaklık ettiğini anlattı.

                                                           dinle


Sosyal Hizmet Uzmanı ve Depresyon

Lisanslı Klinik SHU Mark Meier ile Söyleşi


Bugünkü podcastimizde Lisanslı bağımsız klinik sosyal hizmet uzmanı Mark Meier'la sosyal hizmet uzmanı ve depresyon hakkında konuştum. Depresyon günlük işlevleri, iş-okul ve kişilerarası ilişkileri etkileyen biyopsikososyal bozukluktur. Depresyon en yaygın psikiyatrik bozukluklardan biridir. ABD'de insanların yüzde 18'inin hayat boyu en az bir kez depresyon bozukluğu geçirdiği rapor edilmiştir (Kessler et al, 2005). Depresyon çoğu insan için konuşma terapisi, ilaç ya da her ikisini birlikte alarak başarıyla tedavi edilebilir.
Bugünkü podcastimizde, Mark'la sosyal hizmet uzmanlarının sıradan insanlardan nasıl üç kat daha fazla depresyon geçirme eğiliminde olduklarını konuştuk. Sosyal hizmet uzmanlarının kişisel ve mesleki sorumluluklarının onların depresyonu üzerindeki etkileri, sosyal hizmet okulunun rolü, şirketler ve meslektaşlarının tedavi almalarındaki destekleri hakkında konuştuk. Mark depresyonla ilgili kişisel deneyimlerini, intiharla ilgili fikirlerini ve takiben hastane işlemlerine ilişkin bilgileri bizimle paylaştı. Konuşmamızı sosyal hizmet uzmanları ve depresyona ilişkin sosyal hizmet okulunun hangi programlar ya da kurslar (seminerler) sunabileceğine dair tartışmayla sonlandırdık.

 

                                                                     dinle


Pediyatrik Onkoloji ve Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü

Profesör Dr. Barbara L. Jones ile söyleşi


Profesör Dr. Barbara L. Jones, lisanslı klinik sosyal hizmet uzmanı, pediatrik onkolojik sosyal hizmet uzmanı, aynı zamanda onlarca sosyal hizmetle ilgili dernek, yayın ve çeşitli organizasyonların eş başkanıdır, ve kendileri halen Albany Üniversitesinde öğretim üyesidir. Aşağıdaki linkten Sayın Singer'in Sayın Jones ile Pediyatrik Onkolojik Sosyal Hizmet hakkında yaptığı söyleşiyi ile Türkçe olarak sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Tüm sosyal hizmet uzmanları, pediatri çalışanları ve diğer sağlık personeli için yararlı olacağına inanıyoruz. 

                                                    dinle

 


 Klinik Sosyal Hizmet Uygulamaları için Teoriler

Profesör Dr Joseph Walsh ile Söyleşi


Bu bölümde teori ve klinik sosyal hizmet arasındaki ilişkiye bakacağız. Virginia Commonweath Üniversitesi Sosyal hizmet profesörü ve Brooks/Cole Theories for Direct Social Work Practice (Doğrudan sosyal hizmet uygulamasının teorileri) adlı kitabın yazarı(kitabın 2009'da ikinci baskısı yapıldı) Joseph Walsh, ile konuştum. Sosyal hizmet uzmanlarının neden uygulama ve teorileri öğrenmeleri gerektiği, gelişimsel ve kişilik teorileri arasındaki uygulama farklılıkları, teori ve model arasındaki farklılıklar ve neden çok fazla farklı uygulama teorilerinin olduğu konularını konuştuk. Teorileri bilmenin sosyal hizmet uygulamasını nasıl daha iyileştirdiğini, eklektik olmanın teoriden kaçınmak değil, ama teorileri iyice yoğurarak ve birçoğu arasından nasıl seçim yapacağını, hangisini ne zaman kullanacağını bilmenin önemine dair konuştuk. Joe alanda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının teorilerin geliştirilmesine katkı sağlamalarını önerdi. Konuşmamızı klinik sosyal hizmet alanına ilgi duyan meslektaşlarımız için faydalı kaynaklar ve önerilerle sonlandırdık. 


 

                                                       dinlePodcast sayfaları: 1    2   3   4   5   6   7