Psiko Sosyal HizmetCocuk IstısmariÜlkemizde çocuk istismarlarının ve istismara maruz kaldıktan sonra öldürülmelerinin, bir şekilde ortadan kaldırılmalarının neden bu kadar yaygın olduğu, ailelerin neleri gözden kaçırdıkları, hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiği, istismarcıların çocukları kandırmak ve kontrol etmek için hangi yöntemleri kullandıkları, çocukların ve ailelerin güvenini kazanmayı nasıl başardıkları ve daha fazlası... yakında buradan sizlerle paylaşacağız.

 

Unutmayın!

Kız ve erkek çocuklar her yaşta, her mahalle ve cemiyette cinsel istismara maruz kalabilmektedirler. Cinsel istismarcılar, eğitim seviyesi, inancı, dini ve sosyal statüsü, sosyo-ekonomik durumu, yaşı, evli ya da bekar oluşu, çocuk ile akrabalık ya da yakınlık durumuna bakılmaksızın her seviyeden insanlar olabilmektedir. Ve en önemlisi onlar sizin kendilerinden bu davranışı ummayacağınızdan emin olacak şekilde bilgili, bilinçli ve planlı olarak eylemlerini yürütürler. 

Değerli anneler-babalar,  kültürümüzden kaynaklı genellikle cinsiyet ve cinsel konularda konuşmaya karşı mesafeliyiz. Dolayısı ile bu konuları konuşmak birçoğumuzda gerilime sebep olabilmekte, böylece özellikle çocuklarımızla bu konuları konuşmaya karşı direncimizden kaynaklı genellikle konuşmamakta, konuşacak olduğumuzda da genellikle geçiştirmeyi tercih etmekteyiz. Buna rağmen bütün çocuklar er ya da geç bir şekilde bu konuları öğrenmektedir ama olması gerektiği gibi değil.

Cinsiyet ve cinsellik de varlığımızın bir parçasıdır ve varlığımızı, soyumuzu sürdürmek için sağlıklı nesiller yetiştirmek için aslında en doğru öğrenilmesi gereken konulardan biridir. Siz anne-babalar bu konuları çocuklarına doğru bir şekilde öğretemediğiniz sürece çocuğunuz bu konuları başkalarından sizin istemediğiniz biçimde öğrenecektir. Daha da önemlisi kendisini savunmasız ve çaresiz bulacağı bu öğrenme sürecinde direncinizden kaynaklı çocukta utanç ve korku gelişeceğinden belki de çocuğunuz yıllarca cinsel istismara maruz kalacaktır. Bu sebeplerden çocuğunuzu cinsiyet ve cinsellik konularında bilimin ışığında aydınlatmanızı, eğer kendi kaynaklarınızla yapamıyorsanız profesyonel yardım almanızı öneririz.
İstismar Edilmiş Çocukla Konuşma

 

Birçok insanın istismar edilen çocuk hakkında bilemediği şeylerden biri, çoğu zaman onun  sevdiği insanların kendisini incittiğidir. Bu inanması çok zor bir durumdur, fakat doğrudur. Bu oluyor çünkü onları istismar eden kişi çoğu zaman çok iyi bildikleri ve çok fazla güvendikleri kişidir. Çocuklar istismara maruz kaldıklarını ortaya çıkarmakta tereddüt ederler çünkü bunu yaptıklarında sevdiklerinin sorunlara maruz kalacaklarından korkarlar. Bunu açığa vurmamalarının diğer bir nedeni de çoğunlukla istismarcı tarafından tehdit edilirler.Disiplin ile cezalandırma arasındaki fark nedir?

Ebeveynlerin çocuklarını ceza ile disipline edeceklerine dair güçlü hissiyata sahip oldukları birkaç durum var. Her ne kadar insanlar disiplin ve cezalandırmayı birbirinin yerine kullanıyor olsalar da bu iki sözcük oldukça farklı anlamlara sahiptir.

Disiplin, bir çocuğa kabul edilebilir davranış ile kabul edilemez davranış arasındaki farkı öğretme sürecidir. İyi disiplin çocuğun neyi yapmasına izin verildiğine odaklaşan pozitif zorlama olmalıdır. Disiplinin amacı çocuğa dürtüsel, rasgele davranışını kontrollü, amaçlı davranışa çevirmesinde yardımcı olmaktır ve disiplin kesinlik ve hatırlatmalarla pekiştirilmelidir.

 


cocuk ihmal ve 

istiswmari

(Çocukları ihmal etmek onların kendilerini görülmez hissetmelerine neden olur)

Çocuk İhmal ve İstismarı

Tüm sosyoekonomik gruplarda çocuklar kötü muameleye maruz kalabilmesine rağmen raporlar, istatistikler ve araştırmalar özellikle fakirler ile dezavantajlılarda yaygın olduğunu göstermektedir. Aile içi şiddetin özellikle fakir gruplar arasında çok daha belirgin olduğu bilinmektedir. Benzer şekilde alt sosyo ekonomik gruptan insanların yoğun yaşadığı bölgelerde çocuklara kötü muamelenin de yaygın olduğu, gerek aile üyeleri ve gerekse diğer kişiler tarafından çocuklara yönelik ihmal ve istismarın daha yüksek seviyede hissedildiğini söyleyebiliriz. Parçalanmış ailelerde ya da bekar anne ya da baba yanındaki çocuklar açısından yüksek oranda ihmal ve fiziksel istismar riski vardır.  Baba ile yaşayan çocuklar (annenin olmadığı) anneyle yaşayan çocuklardan (babanın olmadığı) iki kat daha fazla  ihmal ve fiziksel istismar riskiyle karşı karşıyadırlar. Çocukların kendi anababaları ya da anababa figürleri (üvey anababa, evlat edinen anababa) kötü muamelede ilk sırada yer almaktadırlar. Cinsiyet bakımından değerlendirildiğinde özellikle anneler fiziksel ihmal vakalarında % 93'le ilk sırada yer almaktadırlar, erkeklerin de aşağı yukarı bu düzeyde fiziksel ihmal ettiği de doğrudur. Fiziksel istismar, cinsel istismar ve duygusal istismarın daha çok erkekler tarafından gerçekleştirildiği araştırmalarla da saptanmıştır.


UYARI: Bu bölümler (Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu I, II, III ve IV. Bölümler) çocuk refahı alanında çalışan profesyoneller içindir ve alanda profesyonel olarak çalışmıyorsanız muhtemelen içerik bakımından sizin için uygun değildir.

Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu

I.         Bölüm

istismarı 

doğrulama metodu

Çocukla görüşme  cinsel istismarda merkezi rol oynadığından, diğer cinsel istismar uygulamalarına göre çok daha derinlemesine fikir verir.

Çocuğun ve uzmanın durumuna, deneyimine ve çocuğun yaşadığı ortamın güvenli olup olmadığına bağlı olarak bir ya da daha fazla görüşme yapmak gerekebilir. Görüşmeci çocuğu tanımak (anlamak) için yeterli zaman ayırması gerekmektedir. Bu uzmana çocuğun hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği gibi istismar hakkında, çocuğun gelişim seviyesi, iletişim modu, çocuğun etkilenme durumu ve duygusal durumu, ve bütün bunların ötesinde işlevselliği ve yeterliliği hakkında bilgilenmesini sağlar. Küçük çocuklarla genellikle değerlendirme oyun etkinliği ile birtakım sorular şeklindedir. Büyük çocuklarla, görüşmeci daha çok konuşma ve sorular sorma şeklinde sürdürür. Bu noktada, sorular genellikle çocuğun genel hayatıyla ilgilidir ve doğal sorulardır. Bu sorular çocuğun kendisi, okulu, arkadaşları ve ailesi hakkında sorgular içerebilirler.

Görüşmeden önce, görüşme sırasında ya da hemen görüşmeyi takiben çocuğa kendisiyle neden görüşüldüğü, çocuğun verdiği bilgilerin nasıl kullanılacağı söylenmelidir. Eğer görüşme kayda alınacaksa ya da aynalı odada yapılıyorsa ve aynanın arkasından görüşmeyi izleyenler varsa bu konularda da çocuk bilgilendirilmelidir. Çocuğun yaşına ve gelişim kapasitesine uygun iletişim materyalleri kullanılmalıdır.

Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu

II. Bölüm

Anatomik Detaylı Bezbebekleri Kullanma

 

Anatomik bezbebekler en fazla kullanılan medyadır. 2-6 yaş grupları için en uygun olsa da anatomik bezbebekler her yaş için kullanılabilir. Bu bölümde bezbebekleri kullanmanın zorluklarını, avantajlarını, ve onları kullanma tekniklerini tartışacağız.


Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu 

Anatomik Çizimler

III. Bölüm

Anatomik çizimler yetişkinlerin ve çocukların erkeklerin ve kadınların, farklı gelişim aşamalarında – yaşlı, yetişkin, okul çağı, ve anaokulu yaşlarında, çıplak ve birincil ve ikincil seks karakteristikleri resimleridir.

Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu

IV. Bölüm

Oyuncak Bebekevi

Çocuklarla cinsel istismarı görüşmede oyuncak bebekevinin kullanımı konusunda yazılmış çok az şey var. Buna rağmen birçok ruhsağlığı profesyonelleri ve bazı çocuk koruma servisleri çalışanları araştırma görüşmelerinde kullanmaktadırlar. Özellikle okulöncesi çocuklarla kullanışlıdır.

 

Çocuk istismarında

(Anne-babalar, öğretmenler ve diğer bakım profesyonelleri için)

 

Çocuk Cinsel istismarı nedir?

Çocuğun cinsel istismarı, bir çocukla yetişkin (ya da diğer bir çocuk) arasındaki çocuğun fail ya da gözlemcinin seksüel dürtüyle kullanıldığı her türlü etkileşimdir. Cinsel istismar dokunma davranışları içerebildiği gibi dokunma davranışları içermeden de gerçekleştirilmiş olabilir.

Dokunma cinsel organlar, göğüs, kalça, oral-jenital ya da cinsel temas olabilir. Dokunmadan olanı çocuğun çıplak bedenini seyretme, teşhir, ya da çocuğu pornografiye maruz bırakma (pornografik içerikli resim film vs gösterme). İstismarcı çoğu zaman fiziksel güç kullanmaz, ama oyun kullanabilir, hile yapıp kandırabilir, korkutabilir, çocuğun sessiz olması, kimseye söylememesi için çeşitli tehdit yollarını kullanabilir. İstismarcılar genellikle ustaca ikna beceri ve taktikler kullanarak çocuğun bağlanmasını sağlarlar. Bu taktikler hediyeler alma ya da özel aktiviteler ayarlama olabilir ki böylece kurbanın kafası karışarak karşı koymasını zorlaştırır.

 

Kimler cinsel istismar edilebilir?

Her yaştan, her ırktan, her etnik gruptan ve her ekonomik zeminden çocuklar kolayca cinsel istismara maruz kalabilir. Çocuk cinsel istismarına erkek ve kız çocukların tamamı, her semtte,  ve her cemiyette ve her ülkelerde dünyanın her yerinde maruz kalabilirler.

 

Bir çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını nasıl söyleyebilirsiniz?

Cinsel istismara uğramış çocuklar bir dizi duygusal ve davranışsal tepkiler gösterirler, bunların birçoğu diğer çeşit travma geçiren çocukların karakteristiğidir. Bu tepkilerden bazıları  şunlardır: 

·         Gece kabusların artması ve /veya diğer uyku güçlükleri

·         İçe kapanma

·         Öfke patlamaları

·         Anksiyete (kaygı)

·         Belli bireylerle yalnız kalmak istememesi (yalnız kalmaya karşı direnme)

·         Yaşına göre uygun olmayan cinsel kelimeler kullanma ya da davranışlarda bulunma

Her ne kadar cinsel istismara uğramış çocukların birçoğu duygusal ve davranış değişiklikleri gösterse de bazıları göstermeyebilir. Sonuçta sadece belirtilere odaklaşmayıp, ama koruma tedbirleri ve iletişim beden sağlığı ve güvenliği öğretmek ve cinsel konularda konuşmaya da açık olup çocuğunuzun sizinle gereğinde konuşmasını teşvik etmek de önemlidir.

 

Çocuklar cinsel istismara uğradıklarında neden söylemezler?

 Birçok sebepten çocuklar cinsel istismara maruz kaldıklarını açıklamak istemezler şunlar dahil:

·         Fiziksel zararla tehditler (çocuğun kendisine ve(ya) çocuğun ailesine)

·         Evden atılma korkusu

·         Kendisine inanılmaması korkusu

·         Utanma veya suçluluk

İstismarcı çocuk için ya da aile için önemli biri ise çocuk istismarcının problem yaşamasından endişe eder. Ayrıca çocuklar çoğunlukla cinsel istismara maruz kalmalarının kendi hataları olduğuna inanırlar, dolayısıyla bu açığa çıktığında başlarının derde girmesinden korkarlar. Çok küçük çocuklar istismara uğradıklarını anlatabilecek kadar dil becerisine sahip olmayabilir, ya da  özellikle seksüel istismar oyun içinde oluyorsa failin eyleminin istismar olduğunu anlayamayabilir.

 

Çocuk cinsel istismara uğradığını (ya da bu eylemin süreklilik arz ettiğini) açığa vurursa ne yapabilirsiniz?

 Eğer çocuk istismarı açıklarsa, soğukkanlılığınızı korumanız son derece önemlidir, onu dikkatli dinleyin, ASLA çocuğu bundan dolayı suçlamayın. Kendisine teşekkür edin ve kendisine desteğinizin tam olduğuna dair çocuğa güven verin. Derhal yardım için aramayı unutmayınız.

 (Ne yazık ki Türkiye'de halen bu hizmet için profesyonel bir yapılanma olmadığından, telefon numarası bölümünü şimdilik boş bırakıyorum. Bu alanda onlarca kurum ve kuruluş olmasına rağmen maalesef hiçbirinin verdikleri cevaplar beni bu anlamda tatmin etmedi. Umarım gerekli yapılanma en kısa zamanda gerçekleşir)

Çocuk cinsel istismarında yanlış bilinenler ve gerçekler

 Yanlış: Çocuk istismarı az rastlanan bir durumdur.

Gerçek: Çocuk istismarı az rastlanan bir durum değildir. Geçmişe yönelik araştırmalar gösteriyor ki 4 kız çocuktan biri ve 6 erkek çocuktan biri 18 yaşından önce bir çeşit cinsel istismara maruz kalmaktadır. Her nasılsa , çocuk cinsel istismarının çok sır olan doğası gereği, cinsel istismar vakalarının birçoğu asla rapor edilmiyor.

 Yanlış: Çocuklar çoğunlukla yabancılar tarafından cinsel istismara uğrar.

Gerçek: Çocuklar çoğunlukla bildikleri ve güvendikleri kişiler tarafından cinsel istismara uğrar. Rapor edilen cinsel istismar vakalarında çocukların dörtte üçü aile üyeleri tarafından ya da aile ve çocuk tarafından bilinen ve güvenilen insanlar tarafından gerçekleştirilmiştir.

 Yanlış: Anaokulu çocukları cinsel istismar konusunu bilmeye ihtiyaçları yoktur, bu konuda onları eğitmek onların korkmalarına sebep olur.

Gerçek: Çocuklar için güvenli beden becerileri ve ne tür temasların normal ve hangi tür temaslara izin verilmeyeceğine dair  bir çok eğitim programı vardır. Bu programlar temel güvene dayanan beceriler geliştirmelerine yardım ettiği gibi korkmamalarını da sağlar.

 Yanlış: Cinsel istismara maruz kalmış çocuk asla bir daha normale dönemez.

Gerçek: Çocukların birçoğu oldukça esnektir ve iyi bir terapi ve ailenin ya da bakıcıların desteği ile tekrar normale dönebilir.

 Yanlış: Çocuklar daima yetişkinler tarafından cinsel istismara uğrarlar.

Gerçek: Rapor edilen cinsel istismarların % 23'ü 18 yaşın altındaki çocuklar tarafından gerçekleştirilmiştir. Cinsel merak ve araştırma amacıyla aynı yaştan çocuklar arasında, eğer biri diğerini kendisi ile birlikte olmaya zorlarsa -yetişkinlikteki seksüel aktiviteler gibi, bu davranış istismardır ve sağlıksızdır. İstismarcı ve kurban her ikisinin de terapiye tabi olması gerekir.

 

Çocukları cinsel istismardan korumaya yönelik tavsiyeler

 1- Çocuklarınıza vücudun özel bölgelerinin doğru adlarını öğretin.

2-Sadece yabancıların tehlikeli olduğuna odaklaşmayın. Unutmayın ki çocukların çoğunluğu tanıdığı ve güvendiği kişiler tarafından istismar edilmektedir.

 3- Çocuklarınıza fiziksel güvenlik ve hangi dokunmanın normal hangisinin normal olmadığını öğretin.

 4- Çocuklarınızı vücutları hakkında kararların kendilerine ait olduğunu konusunda bilinçlendirin. Başkalarının kendisine dokunmasını istemediğinde hayır demeye yüreklendirin, istismar amaçlı olmasa bile ve başkalarına dokunmamalarını söyleyin.

 5-Yetişkinler ve büyük çocukların asla vücutlarının parçaları ile ilgili yardıma ihtiyaçlarının olmayacağını bildiklerinden emin olunuz (banyoda ya da tuvalete giderken).

 6-Çocuklarınıza kendi bedenlerinin bölgelerine kendilerinin bakmalarını öğretin (Tuvalete, banyoya giderken, tuvalet kağıdı kullanırken vs). Böylece diğer yetişkin ve çocukların yardımına bağımlı olmazlar.

 7- Çocuklarınızı iyi sırlar (sürpriz partiler gibi- bunun sakıncası yok çünkü uzun zaman sır tutmak zorunda değiller) ve kötü sırlar (onlar çocuğun sonsuza kadar tutmak zorunda olduğu sırlardır, ki bu kabul edilemez) arasındaki fark konusunda eğitin.

 8-İç güdünüze güvenin. Eğer çocuğunuzu birine bırakmanın kolay olmadığını düşünüyorsanız, bırakmayın. Cinsel istismar konusunda kaygılanıyorsanız, sorular sorun.

 

Çocuğunuzla cinsel istismar konusunda konuşmak için en iyi zaman ŞİMDİ dir.

İmdat Artan

Sosyal Hizmet Uzmanı

Haziran-2010

Kaynak:The National Child Traumatic Stress Network

 


 

Cocuklarda TravmaÇocuklarda Travma / I. Artan

Travma fiziksel incinme ya da yaralanma olabileceği gibi, birisinin hisleri, düşünceleri ve davranışları üzerinde kalıcı etkiye sahip duygusal şok anlamına da gelir. Psikolojik travma fiziksel yaralanma ile birlikte olabileceği gibi fiziksel herhangi bir incinme ya da yaralanma olmadan da olabilir ve tıbbi iyileşmeden sonra uzunca süre devam edebilir. Psikolojik travma sık sık duygusal olarak acı veren, sıkıntılı ya da sarsıcı bir travma olayını takip eder. Saldırı, aile içi şiddet ya da çete saldırısına maruz kalma, seksüel ya da fiziksel istismar, sevgilinin, çok sevdiğiniz birinin ölümü ve doğal afetler (sel, tornado vs.), yangın, savaş,ve terör olayları psikolojik travma örnekleridir.

 


Çocuğun Gazabı

(Belgesel)

İstismar edilmiş bir çocuğun hikayesidir bu. İstismara uğrayanların başkalarını nasıl istismar ettiğinin de örneğidir.  Üç bölümden oluşmaktadır. Çocukla çalışan profesyoneller ve anne babalar için)