Sadece çocuk istismarında değil, akademik dahil her alanda istismarla mücadelenin adıdır “psiko sosyal hizmet”

Sosyal hizmet, alnı açık gözü tokların baş köşeye oturduğu Halil İbrahim Sofrası değil, hayatta kalması gerekenlerin sığındığı Nuh’un Gemisi’dir.

Evrensel sosyal hizmete karşı üretilen her türlü alternatif çözümler sizi oyalamak ve amaca yönelmenizi engellemek içindir. En çok korkutulduğunuz şey belki de çözüm için en çok gerek duyduğunuz şeydir. Korkusuzca sorgulamazsanız gerçeği öğrenemezsiniz. Sorgulayabilmek çok karmaşık bir süreç değildir. Önyargısızca okumak, araştırmak ve gelişmiş toplumlardaki uygulamaları yerinde izlemekle mümkündür.

Sosyal Hizmeti yozlaştırmak sadece toplumda eşitlik ve adalet ilkelerini zedelemekle kalmaz fakat toplumun inançlarını, ahlaki ve milli değerlerini, birlik ve beraberliğini kökünden sarsar. Toplumu, böler, parçalar. Güçsüzlerin daha da güçsüzleşmelerine ve güçlülerin toplumu köleleştirmelerine zemin hazırlar.

Özellikle sosyal hizmet akademisyenlerinin ve sosyal hizmet mezunlarının sosyal hizmetin yozlaşmasına katkı sağlamaları, küçük hesaplarla çeşitli planlama ve projelerde yer alarak farklı meslek elemanlarına sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı yetkilerini tanıyan düzenlemelere katkı sağlamaları onları bu felaketlerin baş mimarı yapar.

Bu nedenle sosyal hizmetin yozlaşmasına katkı sağlayan akademisyenler ve sosyal hizmet profesyonellerinin deşifre edilmeleri ve ulusal ve Uluslararası etik kılavuzları, meslek yasaları çerçevesinde yargılanmalarının da önü açılmalıdır.

Sitemizde güvenle ve reklam tacizlerine maruz kalmadan, zihninizi gereksiz detaylarla yormadan doğrudan bilgiye ulaşmanın rahatlığını size yaşatmaya özen göstermekteyiz

“Bilmek yetmez; uygulamalıyız. İstemek yetmez; yapmalıyız.” —Goethe


Websitemizin kullanımı ve erişime dair bilgilenmek için SIKÇA SORULANLAR’a (buradan erişebiirsiniz) göz atmanız size zaman kazandırabilir…


hoşgeldiniz

Günümüz insanı hızla değişen teknoloji ve çevre koşullarına bağlı olarak her geçen gün daha da zorlaşan hayat koşullarında ruhsal bütünlüğünü bozmadan dış çevre ve toplumla uyumlu bir halde yaşayabilmek için daha fazla çabaya ihtiyaç duyar. Ailenin her bireyi toplum içinde belirli bir düzeyi yakalamak ve korumak adına sürekli yarışa zorlanmaktadır.


Okul Sosyal Hizmeti

Okul Sosyal Hizmeti

Okul sosyal hizmeti akademik ortamda doğrudan hizmet, hizmetlerin koordinasyonu ve savunuculuk ile öğrencilerin eğitimlerini ve de sosyal ve duygusal uyumlarını desteklemek için çalışan sosyal hizmet mesleğinin özel bir dalıdır.

Dulmus (2012)’a göre, okul sosyal hizmet uzmanları her öğrencinin öğrenim görmesi ve okulu başarı ile tamamlaması hakkını destekler (Allen-Meares, Franklin, & Hopson, 2010).Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği’nin Etik Kılavuzu

NASW Etik Kılavuzu sosyal hizmet uzmanlarına günlük profesyonel işleyişinde bir rehber olarak hizmet sağlamak için tasarlandı.

Bu kılavuz dört kısımdan oluşmaktadır:

Birinci kısım “Önsöz”, sosyal hizmet mesleğinin misyonu ve temel değerlerini özetler.

İkinci kısım, “NASW Etik Kılavuzunun amaçları”, Kılavuzun temel işlevleri ve etik sorunlarla baş etme ya da sosyal hizmet uygulamasında ikilemlere dair özet sunar.